قدم اول در سیر الی الله و در مسیر تقرب خداوند این است که انسان هر وقت تصمیم به خودسازی گرفت ، بداند که فاصله ی طولانی با مولای خود دارد و مراقب باشد که حداقل اگر نزدیک تر نشد ، دورتر نیز نشود و سعی کند موقعیتی را که دارد حفظ کند و بعد کم کم به جلو حرکت کرده و خود را به مولا نزدیکتر کند.