مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان


۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح تاریخچه موضوع پیشنهادی.. ۱
۱-۳- اهداف طرح. ۳
۱-۴- روش انجام کار ۴
۱-۵- تعاریف پایه. ۵
۲-۱- موقعیت استان گلستان. ۱۰
– ناحیه کوهستانی.. ۱۱
– ناحیه کوهپایه و دامنه. ۱۲
۲-۲- آب و هوا ۱۱
عناصر آب و هوا ۱۲
انواع آب و هوا ۱۳
دما ۱۴
۲-۳- جغرافیای انسانی استان. ۱۴
۲-۳-۱- تاریخچه ی سکونت.. ۱۴
۲-۳-۲- سکونتگاه‌ها ۱۵
۲-۴- درآمد اقتصادی روستاییان. ۱۵
۲-۵- تقسیمات سیاسی استان. ۱۶
۲-۶- منابع آب استان. ۱۷
۲-۶-۱- آب‌های سطحی.. ۱۷
۲-۶-۲- رودهای استان. ۱۸
جنگل‌ها و مراتع استان. ۱۹
۲-۷- مخاطرات طبیعی.. ۲۰
سیل.. ۲۱
خشک سالی.. ۲۱
حرکات دامنه‌ای (لغزش) و فرسایش… ۲۲
۲-۸- جمعیت استان. ۲۲
رشد جمعیت در استان. ۲۲
مهاجرت‌های داخلی استان. ۲۳
۲-۹- گردشگری در استان. ۲۳
۲-۹-۱- جاذبه‌های جهانگردی در استان گلستان. ۲۴
۳-۱- پایانه های مسافربری اتوبوسرانی.. ۲۸
تعریف.. ۲۸
انواع فرم پایانه. ۳۷
مجموعه ای – شعاعی – خطی – مرکزی – شبکه ای.. ۳۷
فرم مجموعه ای : ۳۷
پیچیدگی سیرکولاسیون داخلی و ارتباط آنها با مسیر. ۳۷
پراکندگی عملکردها و به طور کلی ، پیچیدگی روابط عملکردی.. ۳۷
فرم شعاعی : ۳۷
فرم خطی : ۳۷
باجه. ۳۸
سرپناه و سایر فضاها ۳۸
مسیر. ۳۸
انواع سیرکولاسیون پایانه. ۴۱
گره حرکتی.. ۴۳
فیلترها ۴۳
حرکت اتوبوس… ۴۳
انواع حرکت اتوبوس در ترمینال. ۴۴
حرکت خدمه و کارمندان. ۴۴
جابجائی مسافرین شهر و پایانه. ۴۴
مسافر. ۴۵
بررسی و شناخت فضاها و دسته بندی عملکردها ۵۶
به طور متوسط دو دسته عملکرد اصلی وفرعی می توان در نظر گرفت : ۵۶
خروج مسافر : ۵۶
ورورد مسافربه ترمینال : ( پیاده شدن از تاکسی ) ۵۷
ورود به لابی اصلی : ۵۷
اطلاعات و راهنمایی : ۵۸
گوشه های انتظار : ۵۸
خدمات : ۵۸
ورود مسافر ( مسافری که از سفر برگشته ): ۵۹
محوطه های نشیمن و انتظار : ۵۹
ارتباطات.. ۵۹
انواع فرم های سیرکولاسیون مسافر. ۶۰
فراهم نمودن امکانات لازم جهت انباشتن کالاها ۱۰۷
به حداقل رسانیدن میزان مشکلات ترافیکی و عوارض محیط زیستی ۱۰۷
فراهم آوردن امکانات دسترسی به وسایط نقلیه درون شهری ۱۰۷
منابع. ۱۰۸

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان