در این پست برای زبان آموزانی که تمایل به آموزش کتاب Interchange 3 دارند بخشی

قرار داده شده تا listening های کتاب را به صورت متن در اختیار داشته باشند .


ویزگی های این فایل:


1-فایل با فرمت Pdf است و در کامپیوتر و تلفن همراه قابل باز شدن است .


2-فایل بدون نیاز به رمز و به آسانی قابل دانلود است .


3-تمام Listening ها و Conversation ها به صورت متن هستند .

لینک اول : 

لینک دوم  :