دانلود نرم افزار کامل و بی نقص آزمایشگاه مجازی شیمی دارای بخش ها ی مختلف و جذاب .

قابلیت های کلیدی نرم افزار:

-1امکان استفاده از عناصر جدول تناوبی در آزمایشگاه با تمام اطلاعات دقیق و محاسبات مربوط به آنها
2-استفاده از سولفوریت ها ,نیتریت ها ,اکسد ها و ترکیب خیلی دیگر از مواد شیمییایی با هم
3-آموزش گام به گام خیلی از مطالب شییمییایی

 رمز : www.greenonline.ir