پس از دانلود این نرم افزار زیبا و جذاب به راحتی می توانید تمام نمودار های حرکتی فیزیک سال دوم و چهارم را یاد بگیرید.

کافیست   دانلود کنید.