فهرست و عناوین موجود در رساله طراحی مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه
چکیده
مقدمه

فصل اول: مبانی نظری طرح
۱-۱- معلول
۱-۲-معلولیت
۱-۳-تقسیم بندی معلولین
۱-۱- اوقات فراغت
۱-۲-وقت آزاد
۱-۳-تفریح
۱-۴-جهانگردی و جهانگرد
۱-۵- تاریخچه مسافرت و جهانگردی
۱-۶- ضرورت گردشگری
۱-۷-اهداف گردشگری
۱-۸- توریسم در ایران
۱-۹-معماری وصنعت توریسم
۱-۱۰- موقعیت مکانی انواع هتل درشبکه توریسم
۱-۱۱- طبیعت و معماری
۱-۱۲- پیوند دوباره با محیط ‌های طبیعی
۱-۱۳-۱- از جنبه فرم و عملکرد
۱-۱۳- نقش طبیعت در معماری
۱-۱۳-۲- از جنبه ساختار و سازه
۱-۱۴- الگو واره‌ های معماری و طبیعت
۱-۱۵- عناصرطبیعت، سمبل‌ های معماری
۱-۱۶- انواع مراکز اقامتی
۱-۱۶-۱- هتل
۱-۱۶-۲- انواع هتل
۱-۱۶-۳- متل ها
۱-۱۶-۴- سوئیت ها
فصل دوم : نمونه ها و ضوابط و استانداردها
۲-۱- نمونه‌ ها
۲-۱-۱-هتل نارنجستان نور
۲-۱-۲- ویلا های هتل نارنجستان
۲-۱-۳-هتل نارنجستان ۲
۲-۱-۴-مجتمع توریستی و تفریحی ساحل اکباتان
۲-۱-۵-Sands Beach Villas
۲-۱-۶-Beach Bungalow
۲-۱-۷-Grayton Beach
۲-۱-۸-West Palm Beach
۲-۱-۹-هتل ساحلی پنج ستاره
۲-۲- ضوابط و استاندارد ها
۲-۲-۲- خدماتی- رستوران
۲-۲-۱- تفریحی- ورزشی
فصل سوم: شناخت منطقه
شناخت منطقه

۳-۱-شناخت کلی وضعیت شهر مهدیشهر

۳-۲- بررسی ویژگی های طبیعی استان سمنان

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی

۳-۲-۲- ویژگی های زمین شناسی

۳-۲-۳- ویژگی های ژئو مورفولوژی

۳-۳- بررسی ویژگی های اقلیمی شهر مهدیشهر

۳-۳-۱- بارندگی

۳-۳-۲- بادهای محلی مهدیشهر و علل ورزش آن ها

۳-۳-۳- تابش آفتاب

۳-۳-۴- دما و رطوبت هوا
۳-۳-۵-سمنان و مسائل زیست محیطی
۳-۴- شناخت منطقه
۳-۴-۱- مراکز جمعیتی
۳-۴-۲- موقعیت سایت
۳-۵- بررسی سایت
۳-۵-۱- شرایط طبیعی سایت
۳-۵-۲-فضای سبز منطقه
۳-۵-۴- نحوه دسترسی به سایت
۳-۵-۴-کاربری اراضی
۳-۵-۵-منظر سازی

فصل چهارم- برنامه‌ ریزی کالبدی و معرفی فضا های مجموعه اقامتی- تفریحی
۴-۱- فضا های عمومی
۴-۲- فضا های اقامتی
۴-۳- فضا های تفریحی و ورزشی
۴-۴- فضا های اداری
۴-۵- فضا های خدماتی و پشتیبانی
فصل پنجم- طرح‌ های پیشنهادی برای مجموعه اقامتی- تفریحی
۵-۱- تشریح طرح پیشنهادی
۵-۱-۱-ایده های اصلی شکل دهنده طرح سایت مجموعه
۵-۱-۲-ایده های اصلی شکل دهنده فرم کلی ساختمان
۵-۱-۳-جهت قرار گیری ساختمان
۵-۱-۴-ورودی به سایت
۵-۱-۵-ورودی ساختمان
۵-۲- روند طرح
منابع و ماخذ

 

مطالعات مجموعه اقامتی تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه 90 صفحه