پروژه آمارx دانلود تحقیق آمارx دانلود پروژه آمارx دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازیx دانلود پروژه آمار و مدلسازیx دانلود رایگان تحقیق آمارx

۴۴- پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ ۱۰ص


پروژه آمار

پ87 – پروژه آمار مقایسه میزان دقایق مطالعه روزانه دو کلاس در ایام امتحانات 20 صفحه
قیمت : 20/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 87
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 87

پ86 – پروژه آمار ساعت مطالعه درسی روزانه یک کلاس 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 86
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 86

پ85 – پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 85
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 85

پ84 – پروژه آمار تعداد روزهای بارندگی 100 شهرستان کشور 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 84
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 84

پ83 – پروژه آمار برق مصرفی 100 خانواده 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 83
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 83

پ82 – پروژه آمار طلاق استان های کشور در سال 1390 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 82
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 82

پ81 – پروژه آمار تعداد ساعات خواب روزانه دانش آموزان 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 81
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 81

پ80 – پروژه آمار حجاب 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 80
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 80

پ79 – پروژه آمار نظر مردم درباره انتخاب و خرید لباس 18 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 79
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 79

پ78 – پروژه آمار نظر مردم درباره چگونگی گذراندن تعطیلات 17 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 78
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 78

پ77 – پروژه آمار نظر مردم درباره گوش دادن به موسیقی 19 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 77
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 77

پ76 – پروژه آمار نظر مردم درباره صرفه جویی در مصرف آب 21 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 76
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 76

پ75 – پروژه آمار نظر مردم درباره خرید اینترنتی 26 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 75
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 75

پ74 – پروژه آمار نظر مردم درباره جراحی پلاستیک و زیبایی 15صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 74
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 74

پ73 – پروژه آمار نظر مردم درباره تلفن همراه 23 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 73
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 73

پ72 – پروژه آمار نظر مردم درباره شب یلدا 24 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 72
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 72

پ71 – پروژه آمار نظر مردم درباره دروغ گفتن و دلایل آن 20 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 71
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 71

پ70-01- پروژه آمار میزان استفاده از اپلیکیشن های گوشی موبایل و تبلت توسط دانش آموزان 26 ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 01-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 01-70

پ70-02- پروژه آمار میزان برق مصرفی خانواده ها 21ص 80 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 02-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 02-70

پ70-03- پروژه آمار بررسی دلایل و علل گرایش دانش آموزان به رشته ی علوم تجربی 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 03-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 03-70

پ70-04- پروژه آمار میزان ساعت گوش دادن به موسیقی توسط دانش آموزان 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 04-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 04-70

پ70-05- پروژه آمار تأثیر مشاور توانا بر موفقیت و یادگیری دانش آموزان 27ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 05-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 05-70

پ70-06- پروژه آمار بررسی تأثیر تلگرام بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان 32ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 06-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 06-70

پ70-07- پروژه آمار تأثیر تعداد فرزندان بر تربیت آنان 27ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 07-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 07-70

پ70-08-پروژه آمار میزان مصرف ماهیانه بنزین خودروهای سواری 25ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 08-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 08-70

پ70-09-پروژه آمار تاثیر ورزش در روحیات دانش آموزان 33ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 09-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 09-70

پ70-10- پروژه آمار مقایسه ی آماری نمرات دو درس فیزیک و شیمی دانش آموزان یک کلاس 26ص 30داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 10-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 10-70

پ70-11- پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضیات 24ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 11-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 11-70

پ70-12- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان دختر 24ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 12-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 12-70

پ70-13- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان پسر 26ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 13-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 13-70

پ70-14- پروژه آمار نقش مادران خانه دار در تربیت فرزندان 38ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 14-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 14-70

پ70-15- پروژه آمار میزان تخم مرغ مصرفی خانواده ها در یک هفته 22ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 15-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 15-70

پ70-16- پروژه آمار میزان هزینه ی ماهیانه تلفن همراه دانش آموزان و موارد استفاده ی آن 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 16-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 16-70

پ70-17- پروژه آمار میزان ساعات خواب دانش آموزان در شبانه روز 23ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 17-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 17-70

پروژه آمار

پ70-18- پروژه آمار بررسی تعداد روزهای غیبت دانش آموزان در کلاس درس در 6 ماه اول سال تحصیلی 27ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 18-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 18-70

پ70-19- پروژه آمار بررسی آماری میزان استفاده از روغن موتور خودروها بر حسب کیلومتر 23ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 19-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 19-70

پ70-20- پروژه آمار بررسی آماری معضل افسردگی در جامعه 35ص 25 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 20-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 20-70

پ70-21- پروژه آمار بررسی آماری شهرآوردهای استقلال و پرسپولیس از سال 1347 تاکنون 35ص 86 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 21-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 21-70

پ70-22- پروژه آمار بررسی تعداد مراجعین و دلیل مراجعه به مشاور دبیرستان 23ص 30 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 22-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 22-70

پ70-23- پروژه آمار بررسی آماری تعداد شهرستان های هر استان 24ص 31 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 23-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 23-70

پ70-24- پروژه آمار بررسی میزان خرید پوشاک توسط دانش آموزان در ایام عید سال 1396 و عوامل مؤثر در خرید 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 24-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 24-70

پ70-25- پروژه آمار بررسی آماری تعداد ضربان قلب در یک دقیقه 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 25-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 25-70

پ70-26- پروژه آمار مساحت استان های ایران 22ص 31داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 26-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 26-70

پ70-27- پروژه آمار مسافت های طی شده در سفرهای نوروزی 30ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 27-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 27-70

پ70-28- پروژه آمار تعداد تست های ریاضی بررسی شده توسط دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی در یک هفته 20ص 40داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 28-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 28-70

پ70-29- پروژه آمار بررسی توانایی انجام دراز و نشست در دانش آموزان پایه دهم 21ص 70 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 29-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 29-70

پ70-30- پروژه آمار بررسی میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس 22ص 30 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 30-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 30-70

پ70-31- پروژه آمار بررسی سن ازدواج در پسران و دختران 25ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 31-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 31-70

پ70-32- پروژه آمار انتخابات شوراها و ملاک های مردم در رأی دادن 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 32-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 32-70

پ70-33- پروژه آمار تأثیر سفر بر یادگیری 32ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 33-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 33-70

پ70-34- پروژه آمار بررسی میزان وزن نوزادان در بدو تولد 22ص 60 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 34-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 34-70

پ70-35- پروژه آمار تاثیرتبلیغات در جلب مشتری و فروش کالا 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 35-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 35-70

پ70-36- پروژه آمار میزان هزینه ی سالیانه ی دانش آموزان برای خرید کتاب های کمک درسی 26ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 36-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 36-70

پ70-37- پروژه آمار تعداد ساعات استفاده از اینترنت توسط دانش آموزان در هفته 20ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 37-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 37-70

پ70-38- پروژه آمار تأثیر شرکت در کلاس های کنکور در قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 38-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 38-70

پ70-39- پروژه آمار تعداد پلک زدن دانش آموزان در یک دقیقه 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 39-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 39-70

پ70-40- پروژه آمار طلاق 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 40-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 40-70

پ70-41- پروژه آمار بررسی جمعیت استان های ایران در سال 1395 24ص 31 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 41-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 41-70

پ70-42- پروژه آمار بررسی اندازه ی قد دانش آموزان دختر دبیرستانی 20ص 60 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 42-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 42-70

پ70-43- پروژه آمار بررسی آماری میزان اضطراب دانش آموزان در ایام امتحانات 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 43-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 43-70

پ70-44- پروژه آمار نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مردم 42ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 44-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 44-70

پ70-45- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان پسر دبیرستانی 20ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 45-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 45-70

پ70-46- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان دختر دبیرستانی 20ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 46-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 46-70

پ70-47- پروژه آمار نقش دوستان در زندگی نوجوانان 36ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 47-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 47-70

پ70 – پروژه آمار میزان کاهش یا افزایش معدل دانش آموزان 30 دانش آموز 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 70

پ69 – پروژه آمار میزان بارش برف در 20 استان کشور 12 ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 69
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 69

پ68 – پروژه آمار مرگ و میر بین سال های 1380 الی 1385 35 ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 68
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 68

پ67 – پروژه آمار رکورد شنا رفتن 50 دانش آموز 18 ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 67
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 67

پ66 – پروژه آمار رکورد 30 دانش آموز در مسابقه دو و میدانی زنگ ورزش 15 ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 66
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 66

پ65 – پروژه آمار دانش آموزانی که در خانه کامپیوتر دارند 13ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 65
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 65

پ64 – پروژه آمار تعداد دانش آموزان تجدید شده در 45 امتحان 12 ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 64
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 64

پ63 – پروژه آمار تخم مرغ مصرفی 25 خانواده در هفته 12 صفحه
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 63
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 63

پ62 – پروژه آمار میزان مصرف آب 100 خانواده پر مصرف 16ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 62
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 62

پ61 – پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان 50ص
قیمت : 8/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 61
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 61

پروژه آمار

پ60 – بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی 10ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 60
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 60

پ59 – پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 59
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 59

پ58 – بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست 12ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 58
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 58

پ57 – پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 57
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 57

پ56 – پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب 50ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
دانلود نمونه پروژه 56
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 56

پ55 – آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. 16ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 55
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 55

پ54 – بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز 11ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 54
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 54

پ53 – پروژه آمار قیمت دلار در 20 سال گذشته 16ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 53
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 53

پ52 – بررسی تعداد جلسات شرکت 50 نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل 11ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 52
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 52

پ51 – پروژه آماری بررسی میزان حفظ حجاب در موقعیت های مختلف 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
دانلود نمونه پروژه 51
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 51

پ50 – پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 50
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 50

پ49 – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 49
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 49

پ48 – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش افراد در میزان کسب شادی و نشاط خود 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
دانلود نمونه پروژه 48
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 48

پ47 – پروژه آمار بررسی آماری میزان مصرف روزانه آب میوه در بین دانش آموزان دبیرستانی 21ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 47
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 47

پ46 – پروژه آمار بررسی آماری مقایسه علاقه دانش آموزان به رنگهای مختلف 16ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 46
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 46

پ45 – پروژه آمار بررسی آماری تعداد دقایق مکالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبیرستانی 19ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 45
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 45

پ44 – پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ 10ص
قیمت : 4/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 44
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 44

پ43 – یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 43
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 43

پ42 – هدف و مقصود واقعی ما از دیدن فیلم چیست 21ص
قیمت : 4/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 42
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 42

پروژه آمار

پ41 – وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو 12 ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 41
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 41

پ40 – مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 40
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 40

پ39 – تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 39
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 39

پ38 – پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 38
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 38

پ37 – پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 37
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 37

پ36 – تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
دانلود نمونه پروژه 36
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 36

پ35 – پروژه آمار بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 35
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 35

پ34 – پروژه آمار بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
دانلود نمونه پروژه 34
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 34

پ33 – پروژه آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان و کسب نمرات در دو درس فیزیک و آمار 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 33
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 33

پ32 – پروژه آمار ایدز 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 32
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 32

پ31 – مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی 18ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
دانلود نمونه پروژه 31
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 31

پ30 – بررسی نمرات درس ریاضی و زبان 25 دانش آموز 8ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 30
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 30

پ29 – بررسی معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 29
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 29

پ28 – بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 28
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 28

پ27 – بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) 12ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 27
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 27

پ26 – بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 26
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 26

پ25 – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 25
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 25

پ24 – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 24
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 24

پ23 – بررسی ارتباط بین اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ایام تعطیل 26ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 23
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 23

پ22 – بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه 22ص
قیمت : 8/000 تومان
دارای پرسشنامه (9 سوال)
دانلود نمونه پروژه 22
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 22

پ21 – بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی 18ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 21
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 21

پ20 – انتخاب یک ماشین بین 950 ماشین در پارکینگ 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 20
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 20

پ19 – اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد 21 ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 19
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 19

پ18 – میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته 18ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 18
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 18

پ17 – آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
دانلود نمونه پروژه 17
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 17

پ16 – پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان 13ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 16
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 16

پ15 – آمار میانگین اضطراب در خانواده 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 15
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 15

پ14 – آمار مطالعه و تأثیرات ناشی از آن بر جامعه 30 داده 10ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 14
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 14

پ13 – آمار مربوط به مسافت هفت شهر کشورمان 7ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 13
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 13

پ12 – آمار طلاق – قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 12
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 12

پ11 – آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 11
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 11

پ10 – آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 10
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 10

پ09 – پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
دانلود نمونه پروژه 9
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 9

پ08 – بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 8
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 8

پ07 – مجموعه افرادی که برای دریافت خون و دادن خون به بانک خون مراجعه نموده اند 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 7
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 7

پ06 – پروژه آمار استفاده از تلویزیون 11 ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 6
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 6

پ05 – آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 5
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 5

پ04 – پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 4
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 4

پ03 – میزان بارندگی سالیانه در شهرستانهای کشور در سال 1389 14ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 3
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 3

پ02 – جمع نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 2
خرید و دانلود فایل کامل پروژه 2

پ01 – پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 1
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 1

پروژه آمار