فعالیت مبتنی بر کمک به پیشرفت فناوری و علم در کشور

برای حفظ دین به علم رو بیاوید

آدم های با سواد مردم را هم مثل خود گمراه می کنند . اول با قرآن جلو می آیند و لی بعد می خواهند که همین قرآن را هم از دست مردم بگیرند.کار به جایی می رسد که می گویند :«قرآن را بسوزانید.»البته ما به این امر می خندیم و لی در واقع همین است.اگر ما در استدلال قوی نباشیم دشمنان بر ما غالب می شوند.آنها پول خرج می کنند و این بی سواد ها را با پول می خرند.
این بی سوادی دین درست می کند .پس ما برای همه ی مطالب محتاج علمیم.چون مسئله ی دین است و باید در مقابل این جهّال وارداتی بایستیم.
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توصیف زیبای نماز

نماز به منزله ی کعبه و تکبیره الا حرام پشت سر انداختن همه چیز غیر خدا و داخل شدن در حرم امن الهی است و قیام به منزله ی صحبت دو دوست و رکوع خم شدن عبد در مقابل اوست .وقتی که عبد در آخر نماز از پیشگاه مقدس الهی باز می گردد اولین چیزی را که سوغت می آورد سلام از ناحیه ی اوست.
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ریا برای غیر خدا حماریت است

ریا در عبادات است و عبادتی که ریا دارد حرام است . ریا در عبادات مبطل هم هست . در زمینه ی ریا در روایت آمده است :«کسانی که در حین نماز به آن سو و اینسو می نگرند تا مردم آنها را ببینند به صورت حمار محشور می شوند . »
واقعاً هم همینطور است . آیا این حماریت نیست که آدم جلوی وزیر و رئیس شهربانی به پاسبان نگاه کند ؟
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

عجب لذتی دارد خلوت خالق با بنده

در جای دارد که خدا منت گذاشته که امر فرموده است ، مخلوق با خاق خود خلوت کند و این منافاتی ندارد که در مرآی مردم باشد .
کانه وقتی که بنده با خدا خلوت می کند ، خالق هم با اوخلوت کرده است .
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تفاوت علم و مال

1-با ید از مال دنیا محافظت کنید اما علم از شما محافظت می کند.
2-اگر مال را انفاق کنیم کم می شود اماعلم راهرچه انفاق کنیم زیاد تر می شود.
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دعای حفظ قرآن

برای تحفظ قرآن این دعا هر صبح و شب سه مرتبه بخوانید :
اللهم الجعلنی فی دِرعِکَ الحصینه التی تجعل فیها من ترید
 
خداوندا مرا در زره ی محکم خود قرار داده که هرکس را بخواهی در آن قرار می دهی
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

باید قبل از فرج چاره کرد

باید فکر این را کرد که قبل از فرج ظلمات است و راه رفتن در ظلمات مشکلات و بلیات در پی دارد چرا که وقت فرج حلوا تقسیم نمی کنند و خدا می داند که چه خبر هاست زیرا دیدیم که چه چیز ها برسرمان آمد.
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

افضل مستحبات بکاء اهل بیت است

گریه از ترس خداوندد و گریه بر حضرت سید الشهدا از آن قبیل اموری است که شاید ثواب مستحبی افضل از آن نیست .
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

باب جهاد کتاب وسایل الشیعه

هرکس هر روز یک حدیث از کتاب وسایل الشیعه را مطالعه کند و در آن بیاندشد و همانند دارو که انسان میل می کند شربت معارف آن را بنوشد و به آن عمل کند بعد از یکسال خواهد فهمید که تغییر کرده است.
۰۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دریافت سوالات نهایی سوم ریاضی درس فیزیک

 برای دریافت به ادامه ی مطالب بروید :

ادامه مطلب...
۰۸ آبان ۹۲ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰